Bij Flipbase nemen privacy en het bewaren van gegevens erg serieus. Onze service geeft bedrijven de techniek om te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ook wel bekend als de GDPR wet. 


Wanneer je een video opneemt, zal je gevraagd worden om de privacy verklaring te accepteren. Het bedrijf waarbij je solliciteert heeft deze verklaring zelf opgesteld en is daarom ook verantwoordelijk voor het naleven van de verklaring. In de privacy verklaring staat duidelijk vermeld voor welke doeleinden je video zal worden gebruikt en hoe lang hijwordt bewaard. Daarnaast heb je ook het recht om je video in te zien of om op aanvraag je video te verwijderen. 


Heb je een andere vraag met betrekking tot privacy? Neem gerust contact met ons op via support@flipbase.com.